Информация за целевата група посетители на „ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА”

БЪЛГАРИЯ – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Съгласно Конституцията от 1991 година, България е парламентарна република, с ясно изразено разделение на властите.
 • България се намира между Южна и Източна Европа, на източната част на Балканския полуостров. Страната обхваща части от отделните региони, известни в класическата епоха като Мизия, Тракия и Македония.
 • В България преобладава умерения климат (студена зима и горещо лято).
 • Българските земи притежават едни от най-древните културни богатства в Европа.
 • Страната е член на Европейския съюз от 2007 г.
 • Според последното преброяване на населението през 2011 г. в страната живеят 7 327 224 души.
 • Най-голям град е столицата София с население над един милион жители.
 • Основните градове са София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен, в които има над 100 хиляди души.
 • Основната част от население са православни християни.
 • Официалният език е български език, който е най-ранният писмено документиран славянски език. Българският език е славянски, един от 23-те официални езици на ЕС.
 • В България е създадена азбуката кирилица, която се използва в българския, руския, македонския, сръбския, украинския, беларуския език, русинския, както и в други държави от бившия СССР, Азия и Източна Европа.
Целева група посетители на „ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА”
 • Дати: 13 – 14 март 2020 г.
 • Продължителност на форума: 2 дни (петък и събота)
 • Място на провеждане: София, Национален дворец на културата
 • Възраст на посетителите: 14 – 55 години
 • Брой посетители: 5 – 10 000 души